Blog

Control BHP

Dla kogo i kiedy należy prowadzić szkolenia BHP?

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_padding=”|50px||50px”]

Dla kogo i kiedy należy prowadzić szkolenia BHP?

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami są obowiązkowe. O wskazanym obowiązku stanowi kodeks pracy i jego artykuł 237. Na jego mocy pracodawca zobowiązany jest do zaznajamiania pracownika z obowiązującymi przepisami w dziedzinie BHP oraz z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy. W dużym skrócie, pracodawca obowiązany jest do prowadzenia szkoleń BHP zgodnie z ramowymi programami, opisanymi w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP można podzielić na dwa etapy w karierze pracownika:

1. Szkolenia wstępne na które składa się:

 • Instruktaż ogólny – prowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny; przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy; zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Instruktaż stanowiskowy – prowadzony przez pracodawcę lub osobę wyznaczoną np. kierownik, brygadzista itp. Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Ważność szkolenia wstępnego BHP określa się na 1 rok. Po upływie wskazanego okresu pracodawca zobowiązany jest do organizowania i przeprowadzenia szkolenia BHP okresowego na wybranym stanowisku pracy

2. Szkolenia okresowe BHP prowadzone wg pracowników:

 • Zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Celem szkolenia BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu Szkolenie wg programu trwa 8 godzin. Jedyna dopuszczalna forma szkolenia to seminarium, czyli spotkanie twarzą w twarz z BHP-owcem. Ważność szkolenia określa się na 1 rok lub 3 lata w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
 • Kierujących pracowniami oraz pracodawcówCelem tego szkolenia BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego
  z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenie wg programu trwa 16 godzin. Formy szkoleń jakie dopuszcza ustawodawca to seminarium lub samokształcenie kierowane rozumiane dzisiaj jako kurs BHP online. Ważność szkolenia określa się 5 lat.
 • Inżynieryjno – technicznychCelem tego kursu BHP jest organizacji pracy
  i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Podobnie jak szkolenie BHP dla pracodawców forma szkolenia możliwa jest jako seminarium lub też szkolenie online. Czas ważności zaświadczenia o ukończonym kursie BHP wyznacza się na 5 lat.
 • Administarcyjno – biurowych. Cele szkolenia są zapewne już znane i przeplatają się zakresem z pozostałymi kursami BHP. Prowadzone szkolenia BHP we Wrocławiu i nie tylko, dostarczają pracownikom wiedzę oraz budują świadomość w ujęciu zasad ergonomii stanowiska pracy z monitorem ekranowym.

Czas trwania szkolenia zaplanowani na 8 godzin w formie seminarium lub e-learning z czasem ważności 6 lat. Wg tego programu dopuszcza się szkolenie personelu medycznego z uwzględnieniem typowych zagrożeń dla danego zawodu.

obsługa bhp wrocław
Miejmy nadzieję, iż w dużym skrócie wyczerpaliśmy Twoją ciekawość w zakresie szkoleń BHP. Pamiętajmy też, że prawo pracy zmienia się permanentnie, a outscoursing BHP ma na celu prowadzić sprawną obsługę BHP każdej firmy. Dzięki dbaniu o terminowość szkoleń unikamy zbędnych sankcji karnych lub też kar finansowych. Świadomość pracowników na płaszczyźnie dbania o własne bezpieczeństwo, tym samym życie i zdrowie bezpośrednio przekłada się na wydajność i jakość pracy.

Pracodawco! Traktuj zatem BHP jako inwestycję, w człowieka pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy a nie jako Bezsensownego Hamowania Produkcji.

 Zespół Control BHP

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]