Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

PROGRAM SZKOLENIA

  • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
  • Aspekty prawne pierwszej pomocy
  • Podstawy fizjologii człowieka
  • Łańcuch przeżycia
  • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
  • Wezwanie pomocy – kontrola czynności życiowych
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną
  • RKO: resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie)
  • Stany zagrożenia życia i zdrowia

NASZE ATUTY

Możliwość dojazdu do Klienta
Pilnowanie terminów szkoleń
Ciekawy program szkolenia
CZAS TRWANIA

- minimum 4h

GRUPY

- już od 6 osób

CENA

- od 90,00zł/osoba
cena zależna od liczebności grupy

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z pierwszej pomocy to przede wszystkim zapoznanie zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Praktyczne nabycie umiejętności wykonywania czynności ratunkowych z użyciem profesjonalnych fantomów szkoleniowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie z pierwszej pomocy jest skierowane do osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za udzielanie pierwszej pomocy (zgodnie z art.2091 kp) oraz dla osób indywidualnych, które chciałyby poznać podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie z pierwszej pomocy organizowane w formie teoretyczno-praktycznej zgodnie z wytycznymi ERC, przeprowadzane z zastosowaniem najwyższej jakości sprzętu szkoleniowego oraz technologii wirtualnej rzeczywistości w ilości dostosowanej do liczby uczestników. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia dla szkolonego potwierdzającego udział w warsztatach.

Pierwsza pomoc

CO MÓWIĄ PRZEPISY?

Zgodnie z art. 2091 §1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

§2. Działania, o których mowa w §1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na  terenie  zakładu  pracy  oraz  rodzaju  i poziomu występujących zagrożeń.

§3. Liczba pracowników, o których mowa w §1 pkt 2, ich  szkolenie  oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

zobacz na żywo

Zobacz, jak mogą wyglądać szkolenia w Twojej firmie.

Jak wyglądają zajęcia?

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie