Blog

Control BHP

Pierwsza pomoc w czasie COVID

Pierwsza pomoc w czasie pandemii COVID-19

Trwająca pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na procedury udzielania pierwszej, jak i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednakże główny cel pierwszej pomocy jest niezmienny, czyli podjęcie niezbędnych czynności przez świadków zdarzenia mających na celu ratowanie osób poszkodowanych w stanach zagrożenia życia. Takimi osobami może być każdy z nas, stąd warto wiedzieć, jak ją udzielać prawidłowo zwłaszcza w okresie pandemii COVID

Rolą świadków zdarzenia jest utrzymanie poszkodowanego przy życiu poprzez utrzymanie czynności życiowych, czyli oddechu i krążenia poprzez tamowanie krwotoków, opatrywanie różnego rodzaju urazów czy złamań, a także zapewnienie właściwego komfortu termicznego i wsparcia psychologicznego. Wszystkie te elementy prawidłowo przeprowadzone mogą uratować życie poszkodowanego, jednak, aby były one skuteczne, musimy najpierw zadbać o nasze własne bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Należy mieć na uwadze krajowe wytyczne mówiące nam o zachowaniu dystansu, dezynfekcji oraz stosowaniu środków ochrony indywidualnej w celu minimalizacji ryzyka zakażenia. Należy zadbać o zakładanie maseczek zasłaniających nos i usta oraz rękawiczek jednorazowych w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi poszkodowanego. Zapewnienie szybkiej i sprawnej pomocy pozwala dodatkowo zapobiegać dodatkowemu obciążeniu służby zdrowia, w tym niepotrzebnemu narażeniu poszkodowanego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Zawsze jednak w przypadku poważnych urazów oraz chorób nie należy zwlekać z wezwaniem pogotowia ratunkowego. Pamiętajmy, że szybka i sprawnie udzielona pierwsza pomoc może uratować życie, stąd jest to wiedza, którą należy okresowo powtarzać biorąc udział np. w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. W każdej chwili możemy stać się ratownikami.  #Jestem SuperBohaterem