Szkolenie BHP dla pracodawców i kierowników

icon-dla-kierownikow-i-pracodawcow

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku
  w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej

NASZE ATUTY

Możliwość dojazdu do Klienta
Pilnowanie terminów szkoleń
Ciekawy program szkolenia
CZAS TRWANIA

- 16 godzin dydaktycznych

GRUPY

- już od 6 osób

CENA

- od 190,00zł/osoba

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i kierowników jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami oraz spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami, takich jak mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego— na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Możliwe jest również odbycie szkolenia BHP dla pracodawców i kierowników w formie online.

CO MÓWIĄ PRZEPISY?

Zgodnie z §21 Kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany  odbyć  szkolenie
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

 • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
 • Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone w okresie  do  6  miesięcy  od rozpoczęcia  pracy  na  tych stanowiskach.

zobacz na żywo

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Zorganizuj z Control BHP szkolenie dla pracodawców i kierowników i przekonaj się, w jaki sposób łączymy teorię z praktyczną wiedzą i ćwiczeniami.

Jak wyglądają zajęcia?

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie