Ocena ryzyka zawodowego

Co i jak:

Prowadzenie w zakładzie pracy oceny ryzyka zawodowego jest jedną z dróg wiodących do  poprawy bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego to proces analizowania ryzyka i wyznaczania jego dopuszczalności. Jest to obowiązkowe opracowanie dla każdego zakładu.

Zaleca  się  przeprowadzać  ocenę  ryzyka  zawodowego  okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a zwłaszcza w następujących sytuacjach:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • po zmianie obowiązujących wymagań odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Nasze działania polegają na:

 1. Wyborze najdoskonalszej metody służącej do opracowania bądź aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy,
 2. Opracowaniu dokumentu „ocena ryzyka zawodowego”
  w oparciu o indywidualny charakter każdego zakładu pracy z uwzględnieniem warunków
  i czynników występujących na stanowisku pracy,
 3. Sporządzeniu pełnej dokumentacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna:

Zgodnie z 39.1 Rozporządzenia Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy:  „Pracodawca  jest  obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące  przy  określonych  pracach,  oraz  stosować  niezbędne środki zmniejszające ryzyko”.

Zgodnie z 226 kp. „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane  z  wykonywaną  pracą  oraz  stosuje  niezbędne  środki  profilaktyczne  zmniejszające  ryzyko”,  a  także  „informuje  pracowników  o  ryzyku  zawodowym,  które  wiąże  się  z  wykonywaną  pracą,  oraz  zasadach  ochrony przed zagrożeniami”.

Chwiałbyś skorzystać z usługi lub dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie