Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

icon-dla-produkcji

PROGRAM SZKOLENIA

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 • Zagrożenia czynnikami występującymi
  w procesach pracy
 • Zasady stosowania środków ochrony
  zbiorowej i indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadku
  w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Zasady ochrony PPOŻ
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

NASZE ATUTY

Możliwość dojazdu do Klienta
Pilnowanie terminów szkoleń
Ciekawy program szkolenia
CZAS TRWANIA

- minimum 8 h dydaktycznych

GRUPY

- już od 6 osób

CENA

- od 90,00zł/osoba
cena zależna od liczebności grupy

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia bhp dla pracowników robotniczych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w tym pracowników produkcyjnych, pracowników budowlanych, kierowców, a także sprzedawców pracowników gastronomii itp.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników robotniczych powinno być zorganizowane  w  formie  instruktażu  —  na  podstawie  szczegółowego  programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

CO MÓWIĄ PRZEPISY?

Zgodnie z art. 2373 §2 Kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 3 lata. Wyjątek stanowią stanowiska robotnicze, na których występuje szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Wtedy szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku.
 • Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

zobacz na żywo

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Zobacz jaką mogą wyglądać szkolenia w Twojej firmie.
Nasze działania to nie nudne wykłady, mające na celu tylko uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia. Są to przede wszystkim zajęcia praktyczne, które na długo zostają w pamięci uczestników.

Jak wyglądają zajęcia?

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie