Pomiary środowiska pracy

Co i jak:

Pracodawca jest obowiązany do informowania pracowników o wynikach badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Często takie informacje przekazywane są na szkoleniach BHP
w danym zakładzie pracy.

Zakres i częstotliwość pomiarów uzależniona jest
od występowania czynników szkodliwych, a także
od wyników badań, co regulują odrębne przepisy.

Nasze działania polegają na:

  1. Zleceniu wykonania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy akredytowanemu laboratorium,
  2. Nadzorze nad poprawnością prowadzonych badań,
  3. Sporządzeniu wymaganej dokumentacji.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 227 §1 Kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany (…) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.”

Chwiałbyś skorzystać z usługi lub dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie