Blog

Control BHP

„a co, jeśli poszkodowany ma uszkodzony kręgosłup” Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce

Każdy, ale to każdy z nas ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Wynika to przede wszystkim z 162 artykułu Kodeksu Karnego, który brzmi:

„§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  • 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.”

 

Na uwagę zasługuje jego pkt 2, który daje pewną dyspensę od rygorystycznego obowiązku prawnego w sytuacji, kiedy stan poszkodowanego wymaga działania ze strony służb medycznych lub poddanie się zabiegowi lekarskiemu. Nie zwalnia nas to jednak z logicznego myślenia. Przecież pierwsza pomoc to czynności mające na celu utrzymać poszkodowanego przy życiu z zachowaniem jego funkcji życiowych (więcej na temat pierwszej pomocy znajdziesz tutaj). W takiej sytuacji możemy przecież:

– zadbać o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, czy otoczenia,

– wezwać pomoc medyczną,

– zapewnić komfort termiczny poszkodowanemu chroniąc go przed hipotermią,

– udzielić wsparcia psychicznego

– prowadzić czynności ratunkowe, jeśli są konieczne.

Tyle albo aż tyle możemy zrobić na miejscu zdarzenia. Oczywiście właściwych algorytmów postępowania możesz nauczyć się sposób praktycznych na kursach i szkoleniach z pierwszej pomocy prowadzonych we Wrocławiu i całej Polsce.

No dobrze, a co z uszkodzeniem żeber czy też „a co, jeśli poszkodowany ma uszkodzony kręgosłup”. Na tak postawione pytania możemy odpowiedzieć jednoznacznie – w sytuacji, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha tego typu uraz np. złamanie żeber przy uciśnięciach klatki piersiowej nie mają większego znaczenia. Jedynym właściwym dobrem jest ratowanie życia poprzez prowadzenie RKO i próba przywrócenia czynności życiowych (krążenia i oddechu), niż odstąpienie od tych czynności.

Owszem są poszkodowani, u których NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) nastąpiło wskutek urazu np. upadku z wysokości. Wówczas mamy prawo podejrzewać, z mocnym pogrubieniem podejrzewać uraz kręgosłupa. Nie stanowi to jednak o fakcie odstąpienia od czynności ratunkowych bądź zaniechania ich podjęcia. W sytuacji, kiedy z tytułu podejrzenia urazu kręgosłupa nie podejmiemy czynności ratunkowych to mamy bardzo duże szanse na „zgon z podejrzeniem urazu kręgosłupa”. Podejmując czynności resuscytacyjne liczymy na przeżycie z podejrzeniem urazu kręgosłupa, który oczywiście w dalszym postępowaniu da się skutecznie leczyć.

Którą drogę postępowania Ty wybierasz?

G