Dokumentacja powypadkowa

Co i jak:

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanych z wypadkiem przy pracy, jakiemu uległ pracownik jest powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku oraz wskazanie odpowiednich środków prewencyjnych, zapobiegającym podobnym wypadkom w przyszłości.

W ramach naszej obsługi BHP, prowadzimy postępowanie z zakresu badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także wypadków
w drodze do i z miejsca wykonywania zatrudnienia.

Sporządzamy wymaganą dokumentację dla pracodawcy oraz dla organów nadzoru i kontroli.

Nasze działania polegają na:

 1. Przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku,
  w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadaniu warunków wykonywania pracy, które mogły mieć związek
  z badanym wypadkiem,
 2. Sporządzeniu, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku,
 3. Wysłuchaniu poszkodowanego (jeżeli jego stan na to zezwala) i zebranie informacji od świadków wypadku,
 4. Dokonaniu prawnej kwalifikacji wypadku – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym
  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 5. Uporządkowaniu faktów i określeniu najbardziej prawdopodobnych przyczyn wydarzenia,
 6. Informowaniu pracodawcy o sposobach przeciwdziałania podobnym zdarzeniom
  w przyszłości,
 7. Sporządzeniu stosownej dokumentacji,
 8. Spełnieniu obowiązku sprawozdawczego wobec GUS,
 9. Doradztwie z zakresu działań prewencyjnych,
 10. Przeprowadzeniu szkolenia informacyjnego wśród pracowników.

Podstawa prawna:

Zgodnie z 234. Kodeksu pracy
§1.
W razie  wypadku  przy  pracy  pracodawca  jest  obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym  trybie  okoliczności  i przyczyn  wypadku  oraz  zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie  zawiadomić  właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek
z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§31. Pracodawca jest obowiązany  przechowywać  protokół  ustalenia okoliczności  i przyczyn  wypadku  przy  pracy  wraz  z pozostałą  dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Chwiałbyś skorzystać z usługi lub dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie