Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom

Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom

PROGRAM SZKOLENIA

  • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
  • Wezwanie pomocy
  • Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia
    u dzieci i niemowląt
  • Monitorowanie oddechu
  • RKO: resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Zaburzenia przytomności
  • Ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie)
  • Oparzenia i urazy

NASZE ATUTY

Możliwość dojazdu do Klienta
Pilnowanie terminów szkoleń
Ciekawy program szkolenia
CZAS TRWANIA

min. 4 h

GRUPY

- już od 6 osób

CENA

- od 90,00zł/osoba
cena zależna od liczebności grupy

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom to zapoznanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi i niemowlętami z podstawowymi zasadami udzielania im pierwszej pomocy przedmedycznej.

Praktyczne nabycie umiejętności wykonywania czynności ratunkowych z użyciem profesjonalnych niemowlęcych i dziecięcych fantomów szkoleniowych.

Nabycie umiejętności postępowania podczas bezdechu, zadławienia oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom jest skierowane do wszystkich osób pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, a także osób indywidualnych – rodziców, przyszłych rodziców, dziadków, opiekunów,  które chcą poznać zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia dziecka lub niemowlęcia.

Ich zdrowie jest w Waszych rękach.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Z nami kurs Pierwsza Pomoc Dzieciom to
ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia!

CO MÓWIĄ PRZEPISY?

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Art.16.2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie
z udzielania dziecku pierwszej pomocy
Art.17.2. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Art.18a.1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom dla osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3 powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom

zobacz na żywo

Edukacja dzieci oraz opiekunów.

Zobacz jaką frajdę niesie za sobą nasze szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom.

Jak wyglądają zajęcia?

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie