Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

icon-dla-biura

PROGRAM SZKOLENIA

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
  • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
  • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
  • Ergonomia stanowiska z monitorem ekranowym

NASZE ATUTY

Dojeżdżamy do klienta
Pilnujemy terminów szkoleń
Ciekawy program szkolenia
CZAS TRWANIA

- minimum 8 h dydaktycznych

GRUPY

- już od 6 osób

CENA

- od 90,00zł/osoba
cena zależna od liczebności grupy

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności
w zakresie:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
a także pracowników, których charakter pracy wiąże się
z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP
w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Możliwe jest również odbycie szkolenia BHP dla pracowników biurowych w formie online.

CO MÓWIĄ PRZEPISY?

Zgodnie z art. 2373 §2 Kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie  okresowe  pracownika,  o  którym  mowa  w  §2,  nie  jest wymagane
w  przypadku  pracownika  na  stanowisku  administracyjno-biurowym, gdy  rodzaj  przeważającej  działalności  pracodawcy  w  rozumieniu  przepisów  o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą  niż trzecia  kategorię  ryzyka  w  rozumieniu  przepisów  o  ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

  • Szkolenie okresowe  pracowników  zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 6 lat.
  • Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy
    od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

zobacz na żywo

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Zobacz jaką mogą wyglądać szkolenia w Twojej firmie.

Jak wyglądają zajęcia?

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?

Skontaktuj się, a my odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę

Zadzwoń

+48 503 939 294

Pracujemy w godzinach: Pon.-Pt.: 9-16

lub wyślij zapytanie