Doradztwo ubezpieczeniowe

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

W ramach oferowanej przez nas obsługi BHP,masz dodatkową możliwość uzyskania profesjonalnego doradztwa oraz organizacji specjalnie przygotowanych programów ochrony interesów majątkowych firmy.

Działania te realizowane są poprzez konstruowanie koncepcji ochrony na wszelkich kluczowych obszarach działalności.

Lepsze zabezpieczenie pracowników to nie tylko szkolenia BHP, ale także optymalizacja świadczeń, niższe wskaźniki absencji chorobowej, wypłaty zadośćuczynień w przypadku urazów nabytych w pracy bądź w życiu prywatnym, lepszy dostęp do usług i świadczeń medycznych w placówkach nastawionych na świadczenie wysokiej jakości usług

Odpowiedzialność cywilna w firmie.

Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej.
W przypadku szkody wyrządzonej w ramach prowadzenia firmy, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy.
Warto uchronić się przed takimi sytuacjami.
Ochrona polega na weryfikacji zasadności roszczenia poprzez świadczenia ochrony prawnej oraz wypłaty odszkodowania osobom trzecim lub też pracownikom.

Ubezpieczenia małego i średniego biznesu.

Specyfika firm segmentu małego i średniego biznesu wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych.
Bogate doświadczenia w obsłudze pomogą stworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku.

Grupowe to więcej za mniej.

Grupowe rozwiązania ubezpieczeń obejmują ochronę pracowników w zakresie życia, zdrowia, następstw nieszczęśliwych wypadków.