Szkolenia pierwsza pomoc

We focused on a very pragmatic modernist approach, intense contract documentation, and high speed response. We’ve distinguished ourselves with the projects we got built.

Nie znalazłeś szkolenia, którego szukasz?

Możemy przygotować dedykowane szkolenia lub kurs

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

ADRESACI SZKOLENIA

Ten kurs BHP jest przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Możliwe jest również odbycie szkolenia BHP dla pracowników biurowych w formie online.

ADRESACI SZKOLENIA

Ten kurs BHP jest przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych