Blog

Control BHP

UDAR – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Udar to stan zagrożenia życia. Mechanizm powstania udaru wiąże się z zaburzonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne w wyniku czego dochodzi do niedotlenienia mózgu. Rozpoznajemy dwa rodzaje udaru: niedokrwienny oraz krwotoczny.

Udar niedokrwienny

Przyczyną udaru niedokrwiennego jest zmniejszony, utrudniony bądź niemożliwy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w wyniku czego dochodzi do jego niedotlenienia.

Udar krwotoczny

Wiąże się również z niedotlenieniem mózgu w wyniku pęknięcia ściany naczynia krwionośnego i zaburzonego przepływu. Często określany potocznie jako „wylew”

Dlaczego udar jest niebezpieczny

Udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności. W Polsce około 70 tysięcy osób rocznie doznaje udaru mózgu. Wg statystyki co dziesiąty Polak umiera z jego powodu. Stanowi on 10% wszystkich zgonów w Polsce oraz jest drugą przyczyną zgonów na świecie. Ryzyko udaru wzrasta wraz z wiekiem, średnia wieku osób chorych to 70 lat. Ryzyko udaru wzrasta u osób z nadciśnieniem tętniczym, palących tytoń, osób z otyłością.

Jak wiemy styl życia oraz dobre nawyki mają duże znaczenie w szeroko pojętej profilaktyce.

Rozpoznanie – algorytm FAST

Rozpoznanie udaru to kluczowa kwestia do szybkiej reakcji ze strony świadków. Często kwestie objawów udaru u osób w podeszłym wieku mogą być kojarzone z innymi zaburzeniami czy też chorobami przewlekłymi. W prawidłowym rozpoznaniu pomoże Ci algorytm FAST

  • F – Face (twarz) – widoczny niedowład, asymetria twarzy, opadający kącik ust i/lub powieka;
  • A – Arms (ramiona) – osłabienie siły mięśniowej, niedowład kończynowy, brak możliwości uniesienia ręki;
  • S – Speech (mowa) – zaburzenia mowy, niewyraźna i bełkotliwa mowa;
  • T – Time (czas) – czas jest, czas jest kluczowy, jak najszybciej wezwij pomoc;

Pierwsza pomoc przedmedyczna – postępowanie

Co możemy zatem zrobić:

  • wezwij pomoc – 112
  • zapewnij komfortową pozycję poszkodowanemu – najlepiej półsiedzącą z wysokim ułożeniem tułowia
  • dostęp do świeżego powietrza
  • obserwuj stan poszkodowanego
  • zapewnij wsparcie psychiczne

Oceniaj stan poszkodowanego. Nawiązuj kontakt co pozwoli Ci na ocenę stanu przytomności. W przypadku jej utraty sprawdź czynności życiowe – oddech i jeśli jest prawidłowy zastosuj pozycję boczną.

W postępowaniu na poziomie KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) zastosuj tlenoterapię oraz utrzymuj drożność dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej. Zastosuj pozycję boczną oraz monitoruj czynności życiowe.

Grzegorz

Dowiedz się więcej o szkoleniach z pierwszej pomocy

Dowiedz się więcej na temat szkoleń z pierwszej pomocy w wirtualnej rzeczywistości