Blog

Control BHP

Szkolenie wstępne BHP jako warunek dopuszczenia pracownika do pracy.

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”Row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Szkolenie wstępne BHP jako warunek dopuszczenia pracownika do pracy.

Zgodnie z Art. 2373 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. W praktyce oznacza to, iż każdy nowo zatrudniony pracownik, student odbywający u pracodawcy praktykę studencką czy też uczeń szkoły zawodowej zatrudniony w celu praktycznej nauki zawodu, przed przystąpieniem do pracy musi przejść szkolenie wstępne BHP. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest podjęcie przez pracownika pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Co obejmuje szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.
Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracowników z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w Regulaminie pracy, z zasadami obowiązującymi
w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał pracę. Powinien on zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się
z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Ważne jest, aby pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy, bądź jest przenoszony na inne stanowisko, odbył instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk, a w przypadku wprowadzenia na danym stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych — odbył również instruktaż przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Jaki jest czas trwania szkolenia wstępnego?

Instruktaż ogólny powinien trwać minimum 3 godziny dydaktyczne, natomiast czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony – nie może on być jednak krótszy niż 8 h dydaktycznych w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych i 2 h dydaktycznych w przypadku pracowników administracyjno-biurowych.
Oba instruktaże przeprowadzane są w czasie pracy (ale przed przystąpieniem do pracy) i na koszt pracodawcy.

Kto przeprowadza szkolenie wstępne BHP?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instruktaż ogólny może być przeprowadzony przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby, pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania albo przez pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, posiadającego zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mającego aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP. Praktyka pokazuje jednak, że pracodawcy, chcąc zapewnić jak najlepszą realizację programu szkolenia, najczęściej powierzają przeprowadzenie instruktażu ogólnego wykwalifikowanej kadrze Specjalistów ds. BHP.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza natomiast wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Jak należy dokumentować odbycie szkolenia wstępnego przez pracownika?

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Jakie kary grożą Pracodawcy za nieprzeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Dopuszczenie pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji i niezbędnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów BHP traktowane jest jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika
i zgodnie z art. 283 §1 Kodeksu pracy i podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników nie może być traktowane przez pracodawców jako przykry obowiązek i zło konieczne, ale jako działanie, mające na celu realną ochronę zdrowia i życia pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=”Row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#ffffff” show_divider=”off” divider_style=”solid” height=”16″]

[/tm_pb_divider][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=”row” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” use_grid_padding=”on” width_unit=”on” padding_mobile=”off” allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” make_equal=”off” parallax_1=”off” parallax_method_1=”off” vertical_alligment_1=”start” responsive_laptop_1=”inherit” responsive_tablet_1=”inherit” responsive_phone_1=”inherit” order_laptop_1=”1″ order_tablet_1=”1″ order_phone_1=”1″ parallax_2=”off” parallax_method_2=”off” vertical_alligment_2=”center” responsive_laptop_2=”inherit” responsive_tablet_2=”inherit” responsive_phone_2=”inherit” order_laptop_2=”2″ order_tablet_2=”2″ order_phone_2=”2″ column_padding_mobile=”on”][tm_pb_column type=”3_4″][tm_pb_image admin_label=”Image” src=”http://controlbhp.nazwa.pl/controlbhp/wp-content/uploads/2018/03/1-mydmoipk2v81m7175wos592xqbby2e1xu88lszunjg.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

[/tm_pb_image][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_4″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

SZKOLENIE WSTĘPNE

[/tm_pb_text][tm_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#ffffff” show_divider=”off” divider_style=”solid” height=”16″]

[/tm_pb_divider][tm_pb_button admin_label=”Button” button_url=”http://controlbhp.nazwa.pl/controlbhp/product-category/szkolenia-bhp/?add-to-cart=614″ url_new_window=”on” button_text=”Kup teraz” button_alignment=”center” custom_button=”off” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″]

[/tm_pb_button][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]