Szkolenia BHP

We focused on a very pragmatic modernist approach, intense contract documentation, and high speed response. We’ve distinguished ourselves with the projects we got built.
Box Image
Szkolenia wstępne BHP dla nowo zatrudnionych pracowników w formie instruktażu ogólnego
Zobacz
Box Image
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
Zobacz
Box Image
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Zobacz
Box Image
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
Zobacz
Box Image
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Zobacz
Box Image
Szkolenia BHP przez internet w formie samokształcenia kierowanego dla wybranych grup pracowniczych
Zobacz

Nie znalazłeś szkolenia, którego szukasz?

Możemy przygotować dedykowane szkolenia lub kurs

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

ADRESACI SZKOLENIA

Ten kurs BHP jest przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Możliwe jest również odbycie szkolenia BHP dla pracowników biurowych w formie online.

ADRESACI SZKOLENIA

Ten kurs BHP jest przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych