Szkolenie wstępne

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE – INSTRUKTAŻ OGÓLNY


DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA
PILNUJEMY TERMINÓW SZKOLEŃ
DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA
JUŻ OD 50 ZŁ
CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
a) przygotowania pracownika do pracy
b) zapoznania z zasadami bezpiecznej pracy

ADRESACI SZKOLENIA

Każdy nowo zatrudniony pracownik

SPOSÓB ORGANIZACJI

a) w ramach obsługi BHP szkolenie organizowane w siedzibie Klienta lub w naszym biurze
b) forma instruktażu

WAŻNOŚĆ SZKOLENIA

1 rok

Zadzwoń!

Otrzymasz od Nas najlepszą ofertę

KONTAKT +48 503 93 92 94

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM


SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Na życzenie organizujemy szkolenia BHP we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej, dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY BHP PRZEZ INTERNET

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

SZKOLENIE BHP OKRESOWE – PODSTAWA PRAWNA

Kodeks pracy: Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. §3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


DOSTĘPNE SZKOLENIA BHP ONLINE


50zł

Metodyka instruktażu stanowiskowego

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kierowników