Dla pracodawców i kierowników

SZKOLENIE BHP OKRESOWE – DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI


DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA

PILNUJEMY TERMINÓW SZKOLEŃ

DOSTOSOWANY PROGRAM SZKOLENIA

JUŻ OD 149 ZŁ

CEL SZKOLENIA
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
ADRESACI SZKOLENIA
a) pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami b) inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych)
SPOSÓB ORGANIZACJI
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Zadzwoń!

Otrzymasz od Nas najlepszą ofertę

KONTAKT +48 503 93 92 94

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM


SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Na życzenie organizujemy szkolenia BHP we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej, dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY BHP PRZEZ INTERNET

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

SZKOLENIE BHP OKRESOWE – PODSTAWA PRAWNA

Kodeks pracy: Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. §3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


DOSTĘPNE SZKOLENIA BHP ONLINE


50zł

Metodyka instruktażu stanowiskowego

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kierowników