Szkolenia dla pracowników produkcyjnych

SZKOLENIE BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH


DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA

PILNUJEMY TERMINÓW SZKOLEŃ

DOSTOSOWANY PROGRAM SZKOLENIA

JUŻ OD 89 ZŁ

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia BHP, jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
SPOSÓB ORGANIZACJI
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Zadzwoń!

Otrzymasz od Nas najlepszą ofertę

KONTAKT +48 503 93 92 94

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM


SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Na życzenie organizujemy szkolenia BHP we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej, dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY BHP PRZEZ INTERNET

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

SZKOLENIE BHP OKRESOWE – PODSTAWA PRAWNA

Kodeks pracy: Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. §3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


DOSTĘPNE SZKOLENIA BHP ONLINE


50zł

Metodyka instruktażu stanowiskowego

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kierowników