Metodyka instruktażu stanowiskowego

SZKOLENIE BHP TO TAKŻE METODYKA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO


DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA

PILNUJEMY TERMINÓW SZKOLEŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JUŻ OD 149 ZŁ

CEL SZKOLENIA
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie: a) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy, b) podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu, c) sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.
ADRESACI SZKOLENIA
Ten kurs BHP jest przeznaczany dla pracodawców, kierowników brygadzistów oraz dla pracowników prowadzących instruktaż stanowiskowy związany z wdrażaniem pracownika do pracy na wybranym stanowisku.
SPOSÓB ORGANIZACJI
Szkolenie organizowane jest w formie seminarium.

Zadzwoń!

Otrzymasz od Nas najlepszą ofertę

KONTAKT +48 503 93 92 94

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM


SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Na życzenie organizujemy szkolenia BHP we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej, dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY BHP PRZEZ INTERNET

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

SZKOLENIE BHP OKRESOWE – PODSTAWA PRAWNA

Kodeks pracy: Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. §3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


DOSTĘPNE SZKOLENIA BHP ONLINE


50zł

Metodyka instruktażu stanowiskowego

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

50zł

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kierowników