O nas

O NAS


BHP POD KONTROLĄ

Firma Control BHP świadczy usługi z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na zlecenie organizujemy szkolenia BHP wstępne oraz okresowe na wybranych stanowiskach pracy (dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, na stanowiskach robotniczych, dla pracowników administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych) we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska. Oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe. Tworzymy instrukcje stanowiskowe, regulaminy pracy, prowadzimy dokumentacje powypadkową oraz karty i rejestry czynników szkodliwych w środowisku pracy.

BHP I NIE TYLKO

Bezpieczeństwo to nie tylko działania w zakresie regulacji procesu pracy. Dlatego też specjalizujemy się w organizacji kursów pierwszej pomocy dla pracowników firm oraz osób indywidualnych. Propagujemy bezpieczne postawy wśród opiekunów dzieci prowadząc kampanię szkoleniową „Pomóż Maluchom”  oraz prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy u dzieci, wśród pracowników placówek sprawujących opiekę nad dziećmi oraz rodziców. Bezpieczeństwo przedsiębiorcy to również dobór odpowiednich rozwiązań finansowych w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ubezpieczeń majątkowych posiadanego mienia oraz samych pracowników oferując im możliwości grupowych ubezpieczeń NW oraz zdrowotnych.

OUTSOURCING

Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców poprzez przekazanie zadań firmie zewnętrznej. Sprawne działanie w zakresie BHP, a także usługi kadrowo-finansowe realizowane przez nas w Twojej firmie pozwoli na zaoszczędzenie czasu, przez co organizacja sił przedsiębiorstwa może być skoncentrowana bezpośrednio na przedmiot jej działalności. Kompleksowość usług oraz ich wysoki poziom jakie wdrażamy bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu BHP w przedsiębiorstwie co w efekcie przekłada się na wyniki finansowe. Obsługa BHP to dla nas również reprezentowanie naszych Klientów przed urzędami kontrolującymi.


REFERENCJE


Zadzwoń!

Otrzymasz od Nas najlepszą ofertę

KONTAKT +48 503 93 92 94

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM


SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Na życzenie organizujemy szkolenia BHP we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej, dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY BHP PRZEZ INTERNET

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

SZKOLENIE BHP OKRESOWE – PODSTAWA PRAWNA

Kodeks pracy: Art. 2373.

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


DOSTĘPNE SZKOLENIA BHP ONLINE


Szkolenie BHP wstępne
Metodyka instruktażu stanowiskowego
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

90zł

50zł

50zł


Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe dla pracodawców i kierowników

50zł

50zł

50zł