Newsletter informacje

Newsletter ControlLife – Informacje 


Newsletter ControlLife – Informacje

1. Korzystanie z usługi „Newsletter ControlLife” jest dobrowolne i bezterminowe.
2. W celu świadczenia usługi „Newsletter ControlLife” FUH Grzegorz Kobuszewski pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
3. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
4. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: Polityka prywatności
5. Administratorem danych jest FUH Grzegorz Kobuszewski, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Al. Kasztanowa 18-20/212. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez FUH Grzegorz Kobuszewski wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter ControlLife”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter ControlLife”.