Ocena ryzyka zawodowego

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Co i jak:

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowym elementem obsługi BHP.
Powinna być przeprowadzona w możliwie najprostszy sposób.
W wielu małych przedsiębiorstwach nie występuje wiele zagrożeń i przeważnie można je łatwo zidentyfikować.
Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku.

Nasze działania polegają na:

a) opracowaniu ryzyka w oparciu o indywidualny charakter każdego zakładu pracy z uwzględnieniem warunków i czynników występujących na stanowisku pracy,
b) porządzeniu pełnej dokumentacji,
c) wyborze najdoskonalszej metody,
d) dokonaniu pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Podstawa prawna:

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Szkolenie BHP z zakresu oceny ryzyka zawodowego organizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.