Dokumentacja powypadkowa

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Co i jak:

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanych z wypadkiem przy pracy, jakiemu uległ pracownik jest powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.
W ramach naszej obsługi BHP, prowadzimy postępowanie z zakresu badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także wypadków w drodze do i z miejsca wykonywania zatrudnienia.
Sporządzamy wymaganą dokumentację dla pracodawcy oraz dla organów nadzoru i kontroli.

Nasze działania polegają na:

  • dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia
  • przeprowadzić wywiad z poszkodowanym oraz świadkami zdarzenia
  • ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz informowaniu pracodawcy o sposobach przeciwdziałania podobnym zdarzeniom w przyszłości
  • sporządzeniu stosownej dokumentacji
  • spełnieniu obowiązku sprawozdawczego wobec GUS
  • doradztwu z zakresu działań prewencyjnych
  • przeprowadzenia szkolenia informacyjnego wśród pracowników

Podstawa prawna:

KP, art. 234.
§ 1.
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2.
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§ 3.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Kliknij poniższy przycisk aby pobrać tekst ustawy:

Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.