BHP na placu budowy

BHP NA PLACU BUDOWY

Co i jak:

Działania na placu budowy wiążą się ze szczególnymi ryzykami na które narażeni są pracownicy.
W ramach naszych usług prowadzimy nadzór nad warunkami pracy, a w szczególności:

 • obsługi BHP inwestycji
 • obsługi BHP dla firm podwykonawczych
 • opracowujemy dokumentację BHP związanej z instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, ocena ryzyka zawodowego
 • kontroli podwykonawców

Nasze działania polegają na:

 • przestrzegania przepisów i warunków planu BIOZ
 • prowadzeniu szkoleń BHP wśród pracowników firmy
 • prowadzeniu szkoleń BHP wśród pracowników podwykonawców
 • kontrola kwalifikacji i uprawnień pracowników
 • wykonaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót
 • dokonaniu oceny zagrożeń oraz sporządzenie ocen ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach
 • bieżącym kontrolowaniu warunków BHP na placu budowy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
§ 2
„Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.”

Kliknij poniżej aby pobrać tekst rozporządzenia.