AED

AED – URZĄDZENIE RATUJĄCE ŻYCIE

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne, niezawodne, urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi ratownika przez wspierając działania resuscytacyjne.
Umożliwia wczesną defibrylację w bezpieczny sposób.
Wbudowany moduł automatycznej analizy EKG pozwala na wykonywanie defibrylacji w nagłym zatrzymaniu krążenia do którego doszło w wyniku migotania komór lub częstoskurczu.
Oferujemy naukę obsługi tego urządzania na naszych rozszerzonych szkoleniach z pierwszej pomocy 

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny.

Urządzenie ratujące życie dostępne za naszym pośrednictwem.

Zakup urządzenia wraz z kursem pierwszej pomocy.

Zadbaj o wizerunek i bezpieczeństwo w Twojej firmie.


AED…? To dziecinnie proste

Dziecinnie proste w obsłudze.

Intuicyjne działanie.

Przynieś i włącz.

Postępuj zgodnie z poleceniami AED


Samaritan® PAD 350P

Defibrylacja jest prosta, najtrudniejsze jest RKO…
Nieważne, czy jesteś laikiem, czy profesjonalnym ratownikiem medycznym:
wytyczne AHA/ERC podkreślają znaczenie ratowania metodą RKO, zalecając jak
najszybsze rozpoczęcie skutecznej resuscytacji przez każdą osobę postronną.
Takie działania znacznie zmniejszają śmiertelność spowodowaną zatrzymaniem
krążenia (ZK) w warunkach pozaszpitalnych.
HeartSine przedstawia urządzenie będące odpowiedzią na te potrzeby – HeartSine samaritan PAD model 500P z
poleceniami RKO.


Samaritan® PAD 360P

Kompaktowa, łatwa w obsłudze technologia, która ratuje życie
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na
świecie. Czas reakcji jest kluczowy dla przeżycia. Ratunek za pomocą automatycznych
defibrylatorów w ciągu pierwszych minut po NZK zwiększa odsetek pacjentów
przeżywających z 5% do nawet 70%.
Rodzina defibrylatorów samaritan® PAD specjalnie przeznaczona do użytku publicznego jest
prostym w obsłudze urządzeniem do defibrylacji osób dorosłych i dzieci. Samaritan PAD 360P to
zautomatyzowany defibrylator z funkcją analizy rytmu serca i samoczynnym wyzwalaniem
bezpiecznego impulsu elektrycznego (w miarę potrzeby). SAM 360P ma również funkcję
ostrzegającą użytkownika o nadmiernym lub niespodziewanym ruchu ciała pacjenta.


Samaritan® PAD 500P

Defibrylacja jest prosta, najtrudniejsza jest RKO…
Nieważne, czy jesteś laikiem, czy profesjonalnym ratownikiem medycznym:
wytyczne AHA/ERC podkreślają znaczenie ratowania metodą RKO, zalecając jak
najszybsze rozpoczęcie skutecznej resuscytacji przez każdą osobę postronną.
Takie działania znacznie zmniejszają śmiertelność spowodowaną zatrzymaniem
krążenia (ZK) w warunkach pozaszpitalnych. HeartSine przedstawia urządzenie
będące odpowiedzią na te potrzeby – HeartSine samaritan PAD model 500P z
poleceniami RKO.