Blog

Pozostałe

A jak Ty oceniłbyś swoje przygotowanie do roli Ratownika?

Cześć Wam, można by rzec po dosyć długich wakacjach, takich studenckich trochę. Chcemy się z Wami podzielić jedną sprawą, dosyć ważną dla nas, mianowicie „związaliśmy się z bankiem”. Nie chodzi jednak o kredytowanie, a o ratowanie! Weszliśmy we współpracę z Bankiem Gospodarki Krajowej, udzielając mamy nadzieje ogromnego wsparcia w zakresie budowania świadomości bezpieczeństwa, ratowania zdrowia
i życia, a przede wszystkim podnoszenia zakresu wiedzy w dziedzinach dla wielu trudnych i odległych. Jak się okazuje, pozytywnie zaskoczeni, możemy śmiało powiedzieć, że w banku „sztywne są tylko zasady”. Mięliśmy przyjemność w ostatnim czasie poprowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dla pracowników banku i z pełną świadomością potwierdzamy, że było to także dla nas ważne przeżycie.

W pełni kompetencji rzuconych na sale konferencyjne, a także odrobiny uroku osobistego instruktorzy Control Life pracowali z grupami pracowniczymi, którzy na co dzień gospodarują wydawałoby się tym, co dla wielu jest najcenniejsze – pieniędzmi. Okazuje się jednak, że szybko udało się nam zweryfikować i  potwierdzić, że jest wartość większa pieniędzy – zdrowie i życie drugiego człowieka. Omówiliśmy bardzo szeroki zakres pierwszej pomocy, odpowiedzieliśmy na wiele pytań, czym bez wątpienia zbudowaliśmy fundament wiedzy i umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Nie bez powodu tym się chwalimy, bo potwierdziliśmy to w krótkiej, ale treściwej ankiecie którą przeprowadziliśmy wśród uczestników naszego warsztatu.

Nasi ankietowani odpowiadali na pytania określając poziom wiedzy, umiejętności i świadomości przed i po szkoleniu.

Zaczęliśmy ankietę od pytania dotyczącego samooceny własnej wiedzy przed przystąpieniem do szkolenia. Zdecydowana większość odpowiedziała, że miała już styczność z podstawowymi szkoleniami, dwie osoby wskazały na niemal zerową wiedzę na temat pierwszej pomocy związanej z prowadzeniem czynności ratujących życie.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że wszyscy odpowiadający wskazali jako doskonałe dobrane przez trenerów treści poruszane na szkoleniu, podobnie jak organizację i formę wykonanych zadań i przekazania wiedzy.

Od zawsze walczymy o zrozumiałe przekazywanie informacji. Przeważająca większość respondentów uznała, że uzyskana wiedza i umiejętności mogą być przydatne w życiu codziennym, a do takich elementów właśnie występujących w życiu codziennym się odnosimy. Nie mogę pominąć oceny błyskotliwości, uroku osobistego i oczywiście ogromnego doświadczenia, wiedzy i bagażu doświadczenia w udzielaniu pomocy, także w tym przypadku osiągnęliśmy 100% pochwał.

I w kolejnych pytaniach rola tak prowadzonych zadań szkoleniowych daje oczekiwany efekt w roli przygotowania do roli ratownika po szkoleniu. Oczywiście nie można oczekiwać ogromnej pewności i przygotowania po kilkugodzinnym warsztacie, jednak cieszy nas tendencja wzrostowa w tej kategorii. „Nie teoria lecz praktyka”, pisaliśmy o tej kwestii całkiem niedawno, potwierdzeniem dla tych słów jest kolejne pytanie, na które uczestnicy szkolenia wskazują słabą pewność siebie przed i znaczny jej wzrost po szkoleniu, siebie jako ratownika, jako osoby mogącej uratować życie drugiego człowieka.

Cieszy nas taka ocena, bo potwierdza skuteczność naszych wysiłków szkoleniowych, a nie jest to przecież jedyna grupa która ugruntowała swoją wiedzę w tym zakresie.

Nie zabrakło marketingu, to też dla nas niezwykle ważne, bo im więcej osób kliknie „Lubię to” tym więcej osób nas zobaczy, a tym samym zdecyduje się dowiedzieć więcej, o tym co najcenniejsze dla nas wszystkich, i być może właśnie dlatego, że ktoś odwiedził nasz FanPage Control Life, mogliście przeczytać te kilka, bez wątpienia pozytywnych zdań opowiadających o tym, jak możemy wszyscy czuć się bezpieczniej, bo jesteśmy jako społeczeństwo bogatsi, trudno napisać inaczej w przypadku współpracy z pracownikami banku – w tym przypadku o nowych ratowników!