wstepne

Szkolenie BHP wstępne – Instruktaż ogólny

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Adresaci szkolenia BHP:
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt