stanowiska-robotnicze

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia BHP, jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt