wstepne

Szkolenie BHP wstępne – Instruktaż ogólny

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Adresaci szkolenia BHP:
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Ważność szkolenia: 1 rok

Prowadzimy również szkolenia BHP w języku ukraińskim

Cena: od 50,00 zł brutto

Zadzwoń tel. 503 93 92 94

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP.

Na życzenie organizujemy szkolenia BHP we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej, dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

Oferujemy również kursy BHP przez internet.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

Szkolenie bhp wstępne – podstawa prawna

Kodeks pracy:

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt