stanowiska-robotnicze

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Adresaci szkolenia:
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych/produkcyjnych.

Celem szkolenia BHP, jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie seminarium – zgodnie z harmonogramem szkoleń – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ważność szkolenia:

w zależności od zagrożeń 1 rok lub 3 lata

Prowadzimy również szkolenia BHP w języku ukraińskim

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP.

Na życzenie organizujemy szkolenia w formie seminarium z wykorzystaniem naszej doświadczonej kadry trenerskiej dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

Oferujemy również kursy BHP przez internet.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń okresowych BHP w formie online dla pracowników:

  • biurowych
  • kierowników oraz pracodawców
  • inżynierów

Podstawa prawna

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt