dla-pracodawcow

Szkolenie BHP okresowe – dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Celem tego kursu BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia:
a) pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt