Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Adresaci szkolenia:
Ten kurs BHP jest przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane w ramach obsługi BHP w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Możliwe jest również odbycie szkolenia BHP dla pracowników biurowych w formie online.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt