technicznych

Szkolenia BHP okresowe – dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresaci szkolenia:

Ten kurs BHP jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie jest organizowane w ramach obsługi BHP w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt