metodyka

Szkolenie BHP to także metodyka instruktażu stanowiskowego

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,
b) podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
c) sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

Adresaci szkolenia:
Ten kurs BHP jest przeznaczany dla pracodawców, kierowników brygadzistów oraz dla pracowników prowadzących instruktaż stanowiskowy związany z wdrażaniem pracownika do pracy na wybranym stanowisku

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie  organizowane jest w formie seminarium.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt