REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Control BHP

www.controlbhp.pl/sklep

 

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady: korzystania z sklepu internetowego Control BHP, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym Control BHP, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Sprzedawca

Sklep internetowy Control BHP znajdujący się na stronie internetowej pod adresami www.controlbhp.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów towarów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedawcy:

Grzegorz Kobuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kobuszewski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą we Wrocławiu, 52-244 ul. Biwakowa 37, NIP: 835-152-09-30, REGON: 021202440, email: biuro@controlbhp.pl,  numer rachunku bankowego: 12 1140 2004 0000 3502 7686 6517 MBANK S.A.

 

Biuro Obsługi Klienta:

Adres: ul. Kasztanowa 20, 53-125 Wrocław

E-mail: biuro@controlbhp.pl

 

2. Zamówienie

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.controlbhp.pl/sklep – w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny – stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka) i wypełnić formularz adresowy, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy.

 

Kupujący otrzyma od Sprzedawcy automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedawca zamówienie otrzymał („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia”). Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego zamówienia (oferty kupna).

 

Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym  www.controlbhp.pl/sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionych towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki wyliczony w oparciu o ust. IV pkt. 3 niniejszego regulaminu.

4. Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym Control BHP nie łączą się.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument płatności faktura VAT, który wraz z listem przewozowym załączany jest do przesyłki.

6. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienie formularza adresowego na stronie internetowej controlbhp.pl/sklep danymi osobowymi (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.

7. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym Control BHP można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej controlbhp.pl/sklep.

8. Na stronie internetowej www.controlbhp.pl/sklep przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Status dostępności odnosi się wyłącznie do towarów znajdujących się u Sprzedawcy.

9. Klient rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia” proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres: biuro@controlbhp.pl

10. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:

 • Kupujący na stronie sklepu internetowego Control BHP może przeglądać towary.
 • Wybrane przez siebie towary Kupujący może dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku z ikoną koszyka przy wybranym towarze.
 • Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć na przycisk z napisem „Koszyk” w prawym górnym rogu ekranu.
 • Ilość poszczególnych towarów w koszyku można zmienić przyciskami „-” i „+” , aby zrezygnować z wybranego towaru należy kliknąć przycisk opatrzony ikoną X.
 • Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy – powinien jego numer wpisać w polu „Kod Kuponu” po czym kliknąć przycisk „Zastosuj Kupon”.
 • Kupujący obowiązany jest podać dane odnośnie kraju, województwa i kodu pocztowego w polach dotyczących „Kosztów dostawy i Podatku” aby otrzymać informację o kosztach dostawy towarów.
 • Aby zakończyć wybór towarów Kupujący powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, może też kontynuować wybór towarów, wtedy powinien kliknąć przycisk „Aktualizuj koszyk”.
 • Po przejścia do etapu „Zamówienie” – Kupujący proszony jest o złożenie zamówienia jako gość – wpisując dane osobowe/firmowe w wyznaczonych polach oraz dokonuje wyboru płatności.
 • W części „Szczegóły płatności” Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza adresowego, a po zakończeniu wprowadzania danych wybranie opcji płatności. Wybierając opcję „Wysłać na inny adres” Kupującemu zostanie wysłany towar na adres wskazany w wybranym polu. Aby kontynuować zakupy Kupujący musi wybrać zatwierdzić zapoznanie się z regulaminem i wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Fakt otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę potwierdzany jest za pomocą automatycznej zwrotnej wiadomości (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia) wysyłanej na adres e-mail Kupującego podany w formularzu adresowym.

3. Wysyłka
1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary dostępne u Sprzedawcy wysyłane były w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowania zapłaty za nie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Kupujący, który chciałby wysłać towar za granicę do innych krajów proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.  Zamówienia realizowane są wyłącznie po uprzednim otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

2. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej.

Odbierając towar od operatora pocztowego Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania). O wszystkich uszkodzeniach Kupujący proszony jest niezwłocznie informować Sprzedawcę

W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 7 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera –  Kupujący proszony jest o natychmiastowe poinformowanie Sprzedawcy (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie – co może umożliwić Sprzedawcy złożenie reklamacji do Kuriera

 • Elektronicznie jako produkty dostęp do platformy szkoleniowej.
 • Elektronicznie jako produkty do pobrania. Możliwość pobrania produktu określa się na 3 w ograniczonym czasie do 7 dni. Po upłynięcie wskazanego czasu pobranie nie będzie możliwe.

3. Odbierając towar Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania). W przypadku przyjęcia przesyłki i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący powinien sporządzić Protokół Szkody (podpisany przez Kupującego) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą. W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 7 dni od momentu odbioru przesyłki – Kupujący proszony jest o natychmiastowe poinformowanie Sprzedawcy (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie – co może umożliwić Sprzedawcy złożenie reklamacji.

4. Płatność

1. Jeżeli płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y:

 • Przelew tradycyjny – płatność realizowana jest przez zamawiającego na wskazany rachunek bankowy. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku www.controlbhp.pl/sklep czekamy 72 godziny od momentu dokonania zakupu. Po wyznaczonym terminie zakup zostaje anulowany.
 • Szybki przelew internetowy (Przlewy24.pl) zgodnie ze swoim regulaminem

3. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

 • Na terenie Polski koszty przesyłki pokrywa Kupujący:

– 15 zł brutto – w przypadku wybrania wariantu dostawy za pomocą Poczty Polskiej

5. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy („ZWROT”)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pisemnie na adres: ul. Biwakowa 37, 52-244 Wrocław). Konsument może skorzystać z poniższego wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                    

„Imię i nazwisko Konsumenta:                                                                                ……(miejscowość)…, dnia …… r.

adres

                                                                              Adresat:

                                                                              ……….

 

Ja …………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ……. Data zawarcia umowy ……………Data odbioru ………….r.

Czytelny podpis konsumenta …………………………………………..

Data ………”

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: ul. Biwakowa 37, 52-244 Wrocław, Polska

O ile jest to możliwe prosi się o zwrot towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.

6. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

6. Odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość towaru:

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

3.Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy Control BHP towary są nowe za wyjątkiem wypożyczanych adapterów pasów bezpieczeństwa. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

7. Reklamacja

 1. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.controlbhp.pl/sklep. Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

 1. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi jeżeli towar wadliwy ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 1. Reklamacje na towary Kupujący proszony jest składać np. pisemnie na adres: Biwakowa 37, 52-244 Wrocław.
 2. Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
  • reklamowanego towaru (o ile to możliwe zwykłą przesyłką pocztową),
  • pisma reklamacyjnego – możliwe jest skorzystanie z Formularza reklamacyjnego, którego wzór został załączony pod regulaminem (skorzystanie z wzoru poniższego  formularza nie jest obowiązkowe),
  • Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy (np. paragon, faktura, itd.).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 4. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: biuro@controlbhp.pl
 5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych oraz zasady dostępu do ww. trybów i procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. w zakładce „Konsumenci → Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej controlbhp.pl/sklep po uzyskaniu zgody Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę – Control BHP Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kobuszewski w celu realizacji zamówienia, w szczególności wysłania Potwierdzenia Otrzymania i Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, dostawy przez firmę kurierskąPocztę Polską lub operatora Paczkomatów towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługą Kupującego w zakresie umowy sprzedaży – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 2. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej controlbhp.pl/sklep po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę – Control BHP Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kobuszewski – w celach marketingowych i akwizycyjnych, w szczególności do przesyłania newslettera i komentowania towarów – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).=
 3. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej controlbhp.pl/sklep po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę – Control BHP Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kobuszewski – w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres ul. Biwakowa 37, 52-244 Wrocław lub adres poczty elektronicznej: biuro@controlbhp.pl
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu adresowym, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: biuro@controlbhp.pl.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego controlbhp.pl/sklep są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Google Chrome w wersji , Mozilla Firefox w wersji, Opera w wersji., Safari w wersji) (Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Kupujący proszony jest o korzystanie z sklepu internetowego controlbhp.pl/sklep zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

10. Postanowienia końcowe

 1. Newsletter to bezpłatny elektroniczny biuletyn, w którym Kupujący informowany jest o aktualnych akcjach promocyjnych, wyprzedażach. Newsletter wysyłany jest wyłącznie Kupującym, którzy wyrazili chęć aby go otrzymywać. Podczas zapisywania do newslettera Kupujący zostanie poproszony o wskazanie adresu adres e-mail, na który ma być wysyłany newsletter. Z newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. W takim przypadku podany przez Kupującego adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. Informację o rezygnacji z newslettera należy przesłać na adres emaila: biuro@controlbhp.pl.
 2. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w sklepie internetowym Control BHP zarejestrowanym pod domenami o nazwach controlbhp.pl/sklep są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przedstawione na stronie internetowej sklepu internetowego Control BHP informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 4. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Control BHP konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 

Załączniki:

 

 

 

 

 1. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi

„Formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi”

 

 1. Data złożenia reklamacji: ……………..r.
 2. DANE KUPUJĄCEGO:
  1. Imię i nazwisko / Nazwa ………………………………………………………………….
  2. Adres do korespondencji / Siedziba: …………………………………………………………………
  3. Telefon: ………………………………………………………………
  4. Adres e-mail: ……………………………………………………….
  5. Przedmiot zakupiony na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego

□Tak   □Nie

 

 • PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA:
Nazwa towaru Indeks towaru, kolor, rozmiar, typ Ilość sztuk Cena zakupu Data zakupu
      …..- …..- ……..r.
 1. WADA Towaru:

 

 

 1. Data wykrycia wady:  …..- …..- …..…..r.
 2. W jakich okolicznościach stwierdzono wadę:

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Opis okoliczności użytkowania towaru:

……………………………………………………………………………………………………..……………….

 1. Dokładny opis wady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Żądanie Kupującego: ………………..

 

 1. Opis stanu towaru z momentu wysłania/przyjęcia go do reklamacji:

 

……………………………………………………………………………………………………..………….…………..

 

 1. Jeżeli towar nie zostanie odebrana w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa pisemnie Kupującego lub w inny uzgodniony z Kupującym sposób do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Firmę Usługowo Handlową Grzegorz Kobuszewski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182), w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia. Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz właściwe do kontaktu w sprawie złożonego zgłoszenia.

 

……………………………………………………..                                                                                                                              ……………………………………………………..

             Miejscowość, data                                                                                                                                                                                    Podpis Kupującego

 

 

Informacja

Reklamowany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres: ul. Biwakowa 37, 52-244 Wrocław. Do reklamowanej rzeczy prosi się o dołączenie pisma reklamacyjnego (np. wypełnionego Formularza zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi). Kupujący powinien również uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu towaru (np. paragon, faktura, itd.).

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności wysłania Potwierdzenia Otrzymania i Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługi w zakresie umowy sprzedaży przez Firmę Usługowo Handlową Grzegorz Kobuszewski – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych, w szczególności do przesyłania newslettera i komentowania towarów przez Sprzedawcę – Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kobuszewski – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych przez Sprzedawcę – Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kobuszewski – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

 

 

 

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt