Szkolenie BHP wstępne

90.00 brutto

Szkolenia wstępne BHP – instruktaż ogólny

Opis

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 Adresaci szkolenia BHP:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy

Forma szkolenia: seminarium

Czas trwania: 3h

Czas i miejsce szkolenia: do ustalenia, wybór terminu z kalendarza

Facebook komentarze