Szkolenie BHP online -metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

50.00

Forma: e-learning

Ważność szkolenia: 5 lat

Oszczędzaj czas swój i swoich pracowników

 

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,
b) podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
c) sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

Adresaci szkolenia:

Ten kurs BHP jest przeznaczany dla pracodawców, kierowników brygadzistów oraz dla pracowników prowadzących instruktaż stanowiskowy związany z wdrażaniem pracownika do pracy na wybranym stanowisku

 Forma szkolenia: e-learning

Ważność szkolenia: 5 lat

Oszczędzaj czas swój i swoich pracowników

Dołącz do najlepszych

Nasze szkolenia to aktywny rozwój pracowników

Facebook komentarze