Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno biurowych

50.00

Forma: e-learning

Ważność szkolenia: 6 lat

Oszczędzaj czas swój i swoich pracowników

 

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Adresaci szkolenia:
Ten kurs BHP jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma szkolenia: e-learning

Ważność szkolenia: 6 lat

Oszczędzaj czas swój i swoich pracowników

Dołącz do najlepszych

Nasze szkolenia to aktywny rozwój pracowników

Facebook komentarze