controllife2

Control Life

Czy umiałbyś udzielić pomocy?
Co robić w nagłych wypadkach?

Wezwij control life
503 93 92 94

Prowadzimy kursy z pierwszej pomocy we Wrocławiu i na terenie całego Dolnego Śląska. Profesjonalny sprzęt szkoleniowy oraz doświadczenie zaczerpnięte z oddziałów i ambulansów ratunkowych pozwala na umiejętne przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej naszym szkolonym.

Na naszym szkoleniu z pierwszej pomocy zapoznajemy uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy, uświadamiamy rolę ratownictwa społecznego i konieczności niesienia pomocy.

Zwracamy szczególną uwagę na pracę z fantomami szkoleniowymi, dokładność oraz prawidłowe wykonywanie technik przywracania podstawowych parametrów życiowych. Szerzymy również wiedzę z zakresu pierwszej pomocy u dzieci, na takie szkolenia zapraszamy wszystkich opiekunów i rodziców.

Szkolenia w firmie

Rodzice controlują sytuację 🙂

Dzieciaki controlują sytuację 🙂

Wypadek komunikacyjny to szczególne zagrożenia…….

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt