pomiary-srodowiska-pracy

Pomiary środowiska pracy

Co i jak:
Pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o wynikach badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Często takie informacje przekazywane są na kursach BHP w danym zakładzie pracy. Zakres i częstotliwość pomiarów uzależniona jest od występowania czynników szkodliwych, a także od wyników badań, co regulują odrębne przepisy.

Nasze działania polegają na:

A ramach naszej kompleksowej obsługi BHP możemy zlecić wykonanie pomiarów czynników fizycznych, chemicznych, a także biologicznych na stanowiskach pracy, sporządzamy rejestry i określamy poziom tych czynników wyrażany w NDN lub NDS.

Podstawa prawna:
art. 227.
§ 1.
KP „Pracodawca jest zobowiązany (…) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.”

Kliknij poniżej aby pobrać tekst ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt