dokumentacja-powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa

Co i jak:
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanych z wypadkiem przy pracy, jakiemu uległ pracownik jest powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. W ramach naszej obsługi BHP, prowadzimy postępowanie z zakresu badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także wypadków w drodze do i z miejsca wykonywania zatrudnienia. Sporządzamy wymaganą dokumentację dla pracodawcy oraz dla organów nadzoru i kontroli.

Nasze działania polegają na:
– dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia

– przeprowadzić wywiad z poszkodowanym oraz świadkami zdarzenia

– ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz informowaniu pracodawcy o sposobach przeciwdziałania podobnym zdarzeniom w przyszłości

– sporządzeniu stosownej dokumentacji

– spełnieniu obowiązku sprawozdawczego wobec GUS

– doradztwu z zakresu działań prewencyjnych

– przeprowadzenia szkolenia informacyjnego wśród pracowników

Podstawa prawna:
KP, art. 234.
§ 1.
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2.
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§ 3.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Kliknij poniższy przycisk aby pobrać tekst ustawy:

Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt