skzolenia i kurpsy BHP Wrocław

BHP na placu budowy

Co i jak:
Działania na placu budowy wiążą się ze szczególnymi ryzykami na które narażeni są pracownicy. W ramach naszych usług prowadzimy nadzór nad warunkami pracy, a w szczególności:
– obsługi BHP inwestycji
obsługi BHP dla firm podwykonawczych
– opracowujemy dokumentację BHP związanej z instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, ocena ryzyka zawodowego
– kontroli podwykonawców

Nasze działania polegają na:
– przestrzegania przepisów i warunków planu BIOZ

– prowadzeniu szkoleń BHP wśród pracowników firmy

– prowadzeniu szkoleń BHP wśród pracowników podwykonawców

– kontrola kwalifikacji i uprawnień pracowników

– wykonaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

– dokonaniu oceny zagrożeń oraz sporządzenie ocen ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach

– bieżącym kontrolowaniu warunków BHP na placu budowy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych –
§ 2
„Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.”

Napisz do nas

biuro@controlbhp.pl

Nieczytelny? Zmień tekst captcha txt